Лист /хар/

Алдаа мэдээлэх

2020-04-13
25,500.00
 
 

Лист /хар/

2023 оны 6 сарын байдлаар  

Лист/хар/Харьцаа1м.кв үнэ
0.8 мм1*221,500
1 мм1*227,500
1.5 мм1*240,000
1.5мм1.25*540,000
2 мм1*253,000
2мм1.25*553,000
2.5 мм1.25*566,700
3 мм1.5*674,000
4 мм1.5*6101,000
5 мм1.5*6128,000
6 мм1.5*6160,000
8 мм1.5*6213,000
10 мм1.5*6266,000
12 мм2.2x...319,500
12 мм1.5*6319,500
14 мм2.2*8-10373,600
14 мм1.5*6373,600
16 мм2.2*8-10427,000
16 мм1.5*6427,000
18 мм1.5*6481,500
20 мм2.20*10535,000
20 мм1.5*6535,000
25 мм2.2*8669,000
27мм2.25*10761,000
30мм2.2*12846,000
40 мм2.2*91,128,000
45 мм2.2*5.11,270,000
50 мм2.2*51,410,000

Менежертэй холбогдох