Лист /хар/

Алдаа мэдээлэх

2020-04-13
25,500.00
 
 

Лист /хар/

2023 оны 3 сарын байдлаар

 

Лист/хар/Харьцаа1м.кв үнэ
0.8 мм1*225,500
1 мм1*232,000
1.5 мм1*248,500
1.5мм1.25*548,500
2 мм1*264,500
2мм1.25*564,500
2.5 мм1.25*578,500
3 мм1.5*696,000
4 мм1.5*6123,900
5 мм1.5*6157,000
6 мм1.5*6186,000
8 мм1.5*6245,000
10 мм1.5*6310,000
12 мм2.2x...355,000
12 мм1.5*6355,000
14 мм2.2*8-10427,000
14 мм1.5*6427,000
16 мм2.2*8-10487,000
16 мм1.5*6487,000
18 мм1.5*6523,000
20 мм2.20*10580,000
20 мм1.5*6580,000
25 мм2.2*8727,000
27мм2.25*10761,000
30мм2.2*12846,000
40 мм2.2*91,128,000
45 мм2.2*5.11,270,000
50 мм2.2*51,410,000

Менежертэй холбогдох