Зөөврийн оффис

2020-04-10
900,000.00
 
 
Бүх төрлийн оффис, ажлын байр, үйлдвэр үйлчилгээний байр, ажилчдын амрах байр, уул уурхайн хээрийн иж бүрэн кэмп, аялал жуулчлалын кэмпүүдтэй хамтран ажиллана.

Менежертэй холбогдох