Гараашийн автомат хаалга

2020-03-24
Гараашийн автомат хаалга
350,000.00
 
 

Энэхүү хаалга нь хавтасны төмөр зузаан, хөөсний нягт сайн, дулаалгын резин хөлдөхгүй , чанартай тоноглолтой. 

Менежертэй холбогдох