Гаражийн автомат хаалга

2020-03-24
350,000.00
 
 
Энэ хаалга нь хавтасны төмөр зузаан, хөөсний нягт сайн, дулаалгын резин хөлдөхгүй , чанартай тоноглолтой. 

Зурвас илгээх