Нарийвчлал :
-Статик горимд : H: 2.5 мм+0,5 ppm
                            V : 5 мм+0,5 ppm
-RTK горимд : V: 15 мм+0.5ppm
                        H: 8мм +0,5 ppm
-Wifi, Bluetooth
-Багтаамж : 8GB
-Хиймэл дагуулын хүлээн авах сувгийн тоо : 220.336
-Батерей : Статик горимд : 10-14 цаг
-Ажиллах температур : -45°C+70°C
-Mainboard : Trimble BD 990

Менежертэй холбогдох