Нэг фазын тарифт тоолуур DDSF-22

2019-11-06
 
 
нарийвчлал:               1.0 /IR.MR-485/
Ажиллах хүчдэл:        230v
Ажлын гүйдэл            10/60/A
Давтамж:                    50Hz
Температур:               -400C, +700C
Хэмжээ:                      142 x 108 x 58

Менежертэй холбогдох