3 фазын бүрэн электронт тоолуур

2019-11-06
528,000.00
 
 
Нарийвчлал         А:0,5.  R:1,0
Ажиллах хүчдэл  3х230/400V
Ажлын гүйдэл      5/10/А,  20/100/А
Давтвтамж           50Hz
Температур       -400С, +700С
Хэмжээ              280х173х91

Менежертэй холбогдох