3 фазын электрон тоолуур

2019-11-06
209,000.00
 
 
Нарийвчлал        1,0
Ажиллах хүчдэл  3х230/400V
Ажлын гүйдэл     3х1,5 /6/А,  20/100/А
Давтамж              50Hz
Температур        -400С, + 700С
Хэмжээ               230х146х60

Менежертэй холбогдох