3 фазын электрон тоолуур

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
3 фазын электрон тоолуур
209,000.00
 
 

Нарийвчлал        1,0

Ажиллах хүчдэл  3х230/400V

Ажлын гүйдэл     3х1,5 /6/А,  20/100/А

Давтамж              50Hz

Температур        -400С, + 700С

Хэмжээ               230х146х60

Менежертэй холбогдох