Гал хамгаалагчтай тоноглолууд

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Фупакт нэрийн гал хамгаалагчтай тоноглолууд
 
 

Fupact INF загварын  гал  хамгаалагчтай хуурай салгуур нь хайламхай хамгаалагчид хамаарах Европын холбооны үндсэн гурван стандарт болох NFC, DIN болон BS -д нийцсэн байдаг.

 

Fupact INF таны эрчим хүчний хэрэглээг дараах зориулалтаар баталгаатай хангана:

> Хуваарилах самбар,

> Таслалтхөндийрүүлэн тусгаарлаххориглох болон ерөнхий оруулгын хэлхээг хянах,

> Ослын зогсолт

> Хөдөлгүүрийн фидерүүд.


Fupact ISFT серийн гал хамгаалагчтай хуурай салгуурууд нь дараах хэрэглээнд илүү тохиромжтой байдаг:

> Бүлгийн хуваарилах сүлжээ (групп),

> Цахилгаан хөдөлгүүрийн тэжээл, хяналт

> Байран дээрээс тусгаарлах шаардлагатай төхөөрөмжүүд.


Fupact ISFL босоо загварын гал хамгаалагчтай хуурай салгуур нь дараах нөхцөлд  зориулагдсан байна:

> Ерөнхий Хуваарилах Самбар,

> Цахилгаан түгээх сүлжээний фидерүүд.


Fupact INF сери нь хайламхай хамгаалагчид тавигдах Евро болон Олон Улсын стандартын бүх шаардлагад нийцсэн байдаг:

IEC 60269-1 to -4, EN 60269-1 to -4,

BS 88-1 to -4, DIN 43620,

NFEN 60269-1 to -4, NFC 63220

 

Fupact INF загварууд нь албан ёсны мэргэжлийн хөндлөнгийн бие даасан байгууллагуудын лаборатороор туршигдан баталгаажуулсан сертификаттай болно.


Тест байрлал, хэрэглэхэд хялбар илvv уян хатан

Үндсэн хэлхээг залгахгүйгээр нэмэлт контактаар тестлэх боломжыг танд олгоно. Бүх загварт стандартаар суурилагдсан.

 

Хайламхай хамгаалагчийн телев заагч индикатор нь аюулгvй, найдвартай ажиллагаатай.

> Бүх төрлийн стандарт гал хамгаалагч таарна: BS, DIN ба NFC.

> Шатсан гал хамгаалагчийг зайнаас заагч индикатор.

> Моторыг нэг фазын горимд ажиллахаас сэргийлэх хамгаалалт.

> Механик заагчтай гал хамгаалагчын хэрглээг бууруулснаар зардлын хэмнэлттэй.

> Ажлын хүчдэлийн өргөн хязгаар: 120 - 260 Вольт буюу 380 - 690 Вольт.

> Шатсан гал хамгаалагчыг сольсны дараа автоматаар ресет хийгдэнэ.

> Дохиоллын контакт болон зайнаас таслах нэмэлт контактууд.

> Бүх төрлийн цахилгааны угсралтанд тохиромжтой, симметр бус ачаалалд хүртэл ашиглагдана.


Аюулгvй байдлыг ендер тvвшнинд     хангана

 

онтакт байрлал

Fupact INF загварууд нь бүгд контактын

+  байрлалыг заагчтай


Аюулгvй

Гал хамгаалагч суух тасалгаа нь стандартын дагуу IP20 зэргийн тусгаарлагч хамгаалах бүрхүүлтэй.

Залгаатай буюу ON байрлалд хайламхай хамгаалагчийн хэсэгт нэвтрэхээс сэргийлсэн хоригтой.


Шууд холболт: Энгийн бегеед vр ашигтай

Загвараасаа хамаарч ISFT / ISFL маягийн гал хамгаалагч тоноглол нь шууд шина дээр холбогдох боломжтой. Контактын хэсэг нь дэгээ хэлбэрийн шина дээр тохдог буюу шинатай шууд тулгаж контактлах боолтон холбоостой байна.

 

 Иж бvрэн угсралтын систем

ISFT / ISFL маягийн гал хамгаалагч тоноглол нь хэвийн гүйдлийн утгаас хамаарч шина, монтажын хавтан буюу DIN зам төмөр дээр суурилуулах зориулалттай юм.

Энэ төхөөрөмжүүд нь кабельд холбохоос гадна шина дээр шууд дэгээдэж холбох буюу контактыг шахаж холбоно.

 

Урвуу холболт

Гал хамгаалагчтай хуурай салгууруудын оролт болон гаралтын монтаж холболтыг энгийнээр сольж холбон тэжээлийн гаралтыг дээрээс чиглэлтэй холбох боломжтой..

 

 Олон хэрэглэгч холбон тэжээх боломжНэг оруулгын шугамнаас хэвийн гүйдэл багатай 5 хүртэл гал хамгаалагчтай хуурай салгуурыг салаалагч клем (comb busbars) ба холбогч ашиглан давхар холболт хийж болно.

  

Шина хоорондын зайд тааруулан холбох хэрэгсэл

ISFL160 маягийн гал хамгаалагчтай тоноглол нь стандарт 100 мм-ын шина, 60 мм буюу 185 мм зайтай шинүүдтэй холбоход зориулсан 3 төрлийн нэмэлт суурилуулах хэрэгсэлтэй.

 

 2 зориулалттай гал хамгаалагчийн суурь

Гал хамгаалагчийн суурь нь хайламхай хамгаалагчийг барьж тогтоохоос гадна таслаж залгах удирдлагын үүргийг гүйцэтгэдэг.

 

 Гал хамгаалагчийн суурь - тусгаарлагч хамгаалалт

ISFT маягийн vvрний хувьд ON байрлалд хайламхай хамгаалагч баригч буюу суурь нь шууд хүрэлцэхээс хамгаалагдсан байдаг. Харин ISFL маягийн vvрний хувьд бол цоожоор цоожлон ON буюу OFF байрлалын алинд ч хориг тавьж хамгаалах боломжтой.

 

Менежертэй холбогдох