Ул хөрсний бат бэх чанар /CBR/

2019-11-06
 
 
Ул хөрсний бат бэх чанар /CBR/
Хөрсний бат бөхийн үзүүлэлтийг тодорхойлох туршилтыг MNS ASTM D1883:2002 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Туршилтын энэ аргаар материалын зохистой чийг, нягтруулах туршилтаар тогтоосон чийгийн хязгаар болон хуурай жингийн өгөгдсөн утгад харгалзах ачаа даацын харьцааг /CBR/ тодорхойлно

CBR туршилтын үйл явц

Менежертэй холбогдох