Ул хөрсний бат бэх чанар

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Ул хөрсний бат бэх чанар /CBR/
 
 

Ул хөрсний бат бэх чанар /CBR/

Хөрсний бат бөхийн үзүүлэлтийг тодорхойлох туршилтыг MNS ASTM D1883:2002 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Туршилтын энэ аргаар материалын зохистой чийг, нягтруулах туршилтаар тогтоосон чийгийн хязгаар болон хуурай жингийн өгөгдсөн утгад харгалзах ачаа даацын харьцааг /CBR/ тодорхойлно


CBR туршилтын үйл явц

Менежертэй холбогдох