Ул хөрс судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторид хийгддэг туршилт шинжилгээний стандартууд

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
УЛ ХӨРС СУДЛАЛЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД ХИЙГДДЭГ ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД
 
 

УЛ ХӨРС СУДЛАЛЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД ХИЙГДДЭГ ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД

 1. Байгаль хамгаалал хөрс шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд

 /MNS 3298-90/

 1. Хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн тодорхойлох арга /MNS 3673-84/
 2. Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих ерөнхий шаардлага /MNS 6088:2010/
 3. Ул хөрсний ангилал /MNS 3263:2014/
 4. Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах нэгдсэн систем /MNS ASTM D2487:2004/
 5. Хөрсний ангилал /MNS 3263-90/
 6. Хөрсний шинжилгээний дүнг статистик аргаар боловсруулах /MNS 2490-77/
 7. Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичигт зориулсан заавар

 /MNS ISO/TR 10013:2001/

 1. Ул хөрс, хөрсний физик шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 2143-2000/
 2. Хөрс, хөлдүү хөрсийг турших арга /MNS 3670-84/
 3. Хөрс ус нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох хээрийн туршилтын арга /MNS 4101-90/
 4. Хөрс хамгийн их нягтыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3215-82/
 5. Хөрсний шахагдлыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3478:1983/
 6. Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элс-конусын аргаар газар дээр нь тодорхойлох стандарт туршилтын арга /MNS ASTM D1556:2002/
 7. Хөрс, ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох хээрийн туршилт, лабораторийн арга

 /MNS 2306:1986/

 1. Хөрс, хөрсний шилжээсийн эсэргүүцлийг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 2310:84/
 2. Суумтгай байдлыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3075-81/
 3. Хөлдүү хөрсний дээжийг лабораторийн туршилтад бэлтгэх /MNS 3671:1984/
 4. Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийг тодорхойлох арга /MNS ASTM D4318:2006/
 5. Хөрсний нягтыг зүсэх цилиндрийн аргаар тодорхойлох /MNS ASTM 5182:2003/
 6. Жижиг ширхэгтэй том дүүргэгчийн элэгдлийг Лос-Анжелесийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга /MNS ASTM C131:2007/
 7. Стандарт хүчлэл (600кН/м3) –ээр хөрсний нягтралын үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS ASTM D698:2002/
 8. Жижиг ширхэглэлтэй хөрсний чийг ба шигдэлтийн эсэргүүцлийн хамаарлыг тодорхойлох стандарт туршилтын арга /MNS ASTM D1558:2002/
 9. Холих аргаар бэлтгэсэн замын хучилтаас дээж авах /MNS ASTM D979:2003/
 10. Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос-Анжелсийн туршилтын төхөөрөмжөөр тодорхойлох /MNS ASTM C535:2003/
 11. Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох лабораторийн арга

/MNS ASTM D1883:2002/

 1. Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох арга /MNS AASHTO T88:2004/
 2. Хөрсний жижиг ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн ба хөрсний тогтмол хэмжигдэхүүнүүдийг тодорхойлох дээжийг угааж бэлтгэх арга /MNS ASTM D2217:2002/
Туршилтын нэр/Test nameСтандарт / StandardDetermination /Тодорхойлолт
EnglishMongolianEnglishMongolian
1  Ул хөрс, хөрсний физик шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн аргаDeterminate character of physical soil MNS 2143:2000Moisture ContentБайгалийн чийг
2Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох туршилтDeterminate soil of particle size testMNS ASTM D 1241:2000, MNS ASTM D2217:2002Particle SizeШирхэгийн бүрэлдэхүүн
3Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийг тодорхойлох аргаDeterminate plasticity indexMNS ASTM D 4318:2002Plasticity IndexУян налархайн индекс
4Хөрсний хатуу хэсгийн нягтыг тодорхойлох аргаDeterminate specific gravityMNS ASTM D 4318:2003Specific GravityХувийн жин
5Хөрсийг нягтруулах туршилтCompaction and Moisture Relation TestMNS ASTM D 1557:2002Maximum dry densityХамгийн их нягт
6Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох аргаCalifornia Bearing Ratio TestMNS ASTM D 1883:2002CBRАчаа даацын харьцаа
7Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элс-конусын аргаар талбай дээр нь тодорхойлох аргаDensity and Unit weight of Soil in Plase by the Sand-Cone MethodMNS ASTM D 1556:2002CompactionНягтрал
8Хэв гажилтын үзүүлэлтийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох аргаPlate Load TestMNS 2489:1986Defermation moduleХэв гажилтын модуль
9Том дүүргэгчийн нягт, хувийн жин болон ус шингээлтийг тодорхойлох аргаWater absorption and Specific gravity testMNS ASTM D 570Water AbsorptionУс шингээлт
10Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос-Анжелсийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох аргаResistance to Degradation by Absasion and Impact in The Los Angeles MachineMNS ASTM  535:2003AbrationЭлэгдэл

 

Менежертэй холбогдох