Бүх төрлийн цахилгаан кабель

2019-11-06
 
 
1.5X3, 16X3 хүртэлх усны хамгаалалттай кабелиудыг худалдаалж байна.

Менежертэй холбогдох