Цахилгаан дамжуулах төмөр бетон шон

2019-11-06
 
 
ус чийгт тэсвэртэй, чанар стандартын дагуу хийгдсэн цахилгаан дамжуулах төмөр бетон шон

Менежертэй холбогдох