Зарлан мэдээлэх систем

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Зарлан мэдээлэх систем
 
 

6000 System

  • Аналог болон тоон төхөөрөмж
  • 16-160 бүс хүртэл өргөтгөх боломжтой
  • Галын дохиололтой холбох
  • 24+12 бүсийн удирдлагын микрофон
  • 8-н зэрэг өөр дуу болон зарлал хийх боломжтой
  • Компьютероос програмчлах боломжтой
  • Онцгой байдлын нэгдсэн зарлал хийх
  • Мөн реклам зар сурталчилгааны чиглэлээр ашиглах боломжтой
  • Цагийн тохиргоот автомат зарлал хийх
  • Онцгой нөхцөлд буюу ямар нэг тэжээлийн эх үүсвэргүй нөхцөлд өөрийгөө тэжээх боломжтой

Менежертэй холбогдох