Ам дарагч, холбоосууд (joint) бүх төрлөөр

2019-11-06
 
 
Эрэлт ихтэй, хэлбэр дизайн, өнгө, чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн бүх төрлийн холбоос, ам дарагчуудыг АЙКА дахь үйлдвэрээс захиалгаар нийлүүлнэ.