Цахилгааны хоолой, CD хоолой, Кабель хамгаалах гармошкон хоолой, холбогч хэрэгсэл

2019-11-06
 
 
 Кабель хамгаалах гармошкон хоолой, холбогч хэрэгсэл

Цахилгаан, холбооны кабель хамгаалалтын хоолой, холбогч хэрэгсэл
 1. Дотор монтажны CD хоолойн, техник үзүүлэлт
Нэрэлсэн Дотор Гадна Хүлцэл Нэгж
диаметр диаметр диаметр зөрүү урт
16 15.2 21.0 ±0.3 100
22 20.9 27.5 ±0.5 100
28 26.7 34.0 ±0.5 50
 
CD хоолойн, холбогч хэрэгсэлүүд
 • Кропка хуванцар/PE-BOX/
 • Кропка төмөр  /PF-BOX/
 • Төгсгөвч
 • Дундын холбогч
 • PE Булан
 1. Газар доорх кабель хамгаалах гармошкон хоолой, хоолойн холбогч  хэрэгсэл 
                 F.L.P  Гармошкон хоолойн техник үзүүлэлт
Нэрэлсэн Дотор Гадна тал (mm) Резьба (mm) Нэгж  
Үндсэн тойргийн
урт
Зөвшөөрсөн
зөрүү
 
диаметр диаметр урт  
30 30±2.0 40 ±2.0 10±0.5 100  
50 50±2.5 64.5 ±2.5 17±1.0 50-100  
80 80±3.0 105 ±3.0 25±1.0 50-100  
100 100±4.0 130 ±4.0 30±1.0 50-100  
125 125±4.0 160 ±4.0 38±1.0 50  
150 150±4.0 188 ±4.0 45±1.5 50  
 
Гармошкон хоолойн холбогч хэрэгсэл
 
 • Дөрвөлжин слив                                                                        
 • Бөөрөнхий слив
 • Гармошкон хоолойн таг/холбогч/
 • Ус тусгаарлагч лент
 • PVC, гармошкон хоолойг холбогч