Дээврийн ус тусгаарлагч Полимер бүрээс

2019-11-06
1.00
 
 
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:
Sarnafil® G 410-15L (1,5 мм-ийн зузаантай) олон үет дээврийн ус тусгаарлагч синтетик бүрээс нь нэхээсгүй шилэн шигтгээтэй дээд зэргийн Поливинилхлоридод (PVC) суурилсан бүтээгдэхүүн юм.
Хэрэглээ:
Ус тусгаарлагч мембран нь:
Доорх дээврийн системийн деталь хэсэгт орно:
  • Sarnafil® S 327 L -төрөлд
  • Sarnafil® G 410 L Felt – төрөлд
  • Sarnafil® G 476 - төрөлд
Дээврийн ус тусгаарлах мембраны залгаас хэсгүүдийн ус тусгаарлалтад ашиглагдах нь:
Sarnafil Дээврийн ус тусгаарлах мембраны дараах системүүдэд:
  • Гар аргаар бэхэлсэн дээвэрт,
  • наамал дээврийн системд
  • ашиглалттай болон зүлэгжүүлсэн дээврүүдэд хэрэглэгдэх бөгөөд угсралтын үед ус тусгаарлагчийн залгаас хэсгүүд, хана, парапетний залгаасууд, парапетний даруулга төмөр г.м хэсгүүдэд суурилагдана.

Менежертэй холбогдох