Бөмбөлгөн хаалт

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1.00
 
 
 
Danfoss JIP бөмбөлгөн хаалт нь талбайн халаалт болон хөргөлтийн сүлжээг эргэлтэн дунд бүрэн хаахаар хйигдсэн.
Бөмбөлгөн хаалтны төмөр хүрээ нь их биетэй нь бүрэн гагнагдсан байдаг.
Хаалтны загвар нь суурилуулахад хялбар энгийн байх ба үүнд:
  • Хаалтны их биений загвар нь тэнхлэгийн хүчинд тэсвэртэй мөн эргэлтийн үйл ажиллагааг хянан хамгаалдаг.
  • Хаалтандах урсгалын зарцуулалтыг оновчтойгоор загварчилсан. Энэ нь хүчин чадал нэмэгдсэн гэсэн үг бөгөөд урсгалын зарцуулалтын эсэргүүцэлийг багасгадаг. Ингэснээр насосны эрчим хүчний өртгийг бууруулна.
  • бөмбөлөгний битүүмжлэлд хүчитгэсэн нүүрс төрөгч /PTFE/ ашигладаг учираас  ашиглалтын хугацаа уртассан ба битүүмжлэл сайтай байдаг.
•    DN 15-600
  •  Kvs=11-26300 м3/ц
  •   PN 16, 25, 40
•    Температур: 0 ... 180 °C
•    Дундаж: усны эргэлт / усны гликол нь  
    50 % хүртэл
•    Хадаглах болон тээвэрлэх доод
     температур: −40 °C
Зөвшөөрөх норм:
•    100 % эцэсийн хяналт.
(EN 12266 хэсэг1,P 10-P11-P12 & хэсэг 2 F20) энэхүү стандартын дагуу бүх хаалтнуудын үзүүлэлтүүдийг гоожилт болон бүрхүүлний туршилтанд оруулан үйл ажилгааны хэвийн байдалыг туршдаг.
 
•    PED удирдамж 97/23/EEC Moдул H1
•     Danfoss A/S нь ISO 9001 стандартаар
      баталгаажсан.
•     Түүнчлэн ISO 14001 болон OHSAS 18001 тус тус
       баталгаажсан.
 

Менежертэй холбогдох