Даралтын зөрүү тохируулах хаалт

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1.00
 
 

Даралт тохируулах хаалтны үндсэн фүнкц:

  • Даралтын зөрүү хянагч
  • Зарцуулалт хянагч ба хязгаарлагч
  • Даралтын зөрүү ба зарцуулалт хянагч хосолсон
  • Даралтын зөрүү ба темпратур хяхагч хосолсон
Даралтын зөрүү тохируулах хаалт нь төвийн халаалтын систем дэх нийт хэрэглэгчдийн усны эрчим хүчний тэнцвэртэй байдлыг хангаж системийн нийт урсгал ба дулаан алдалтыг бууруулж, эргэлтийн нсосны бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.
Энэхүү хаалт нь даралтын зөрүүг багасгаж өгснөөр систем дэх дуу чимээ болон өндөр даралтын зөрүү үүсч автомат хаалтны гол дээр хэт ачаалал үүсэх гэх мэт асуудлуудыг шийдвэрлэж өгнө.
 

Менежертэй холбогдох