Автомат хаалт

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1.00
 
 

Автомат хаалт (PN 16)

VF 2 – 2 гаргалгаатай хаалт, фланец

VF 3 – 3гаргалгаатай хаалт, фланец

VF2 ба VF3 хаалтууд нь өргөн хэрэглэгдэх дулаан зөөгч ус болон хөргөлтийн хэрэглээнд үр дүнтэй шийдэл болдог бөгөөд чанарын өндөр шаардлага хангадаг. Хаалтууд нь дараах активаторуудтай хослон хэрэглэгдэхээр үйлдвэрлэгдсэн:

·  DN 15-50  AMV(E) 335, AMV(E) 435 эсвэл AMV(E) 438 SU активаторуудтай хамт  

·  DN 65-80  AMV(E) 335, AMV(E) 435 активаторуудтай хамт  

·  DN 100  AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV 423 эсвэл AMV 523 активаторуудтай хамт  

·  DN 125, 150 AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 85 эсвэл AMV(E) 86 активаторуудтай хамт  

Менежертэй холбогдох