Давтамж хувьсгуур

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
VLT HVAC төхөөрөмж нь Danfoss-ийн модулын зарчимын дагуу үйлдвэрлэгдэсэн. Тохируулгыг өөрчлөх боломжтой ба шинийг худалдан авснаас хуучин төхөөрөмжөө шинэчлэн тохируулах нь ашигтай юм.
 1.  Мэдээлэлийн холболтын хэсэг
  • BACnet
  • LonWorks
  • Profibus
  • Devicenet
 2. Удирдлагын самбар /LCP/
  • Тоон
  • Графикан
  • Дэлгэцгүй
 гэсэн сонголттой
 1. Оролт гаралтын хэсэг
  • Ерөнхий Оролт/гаралт (3DI+2AI+2DO+1AO)
  • Аналоги оролт/гаралт (3AI(0-10V/PT1000/NI1000)+3AO(0-10V))
  • Релений гаралт (3 x реле)
 2. 24V-ийн тэжээлийн хэсэг
 3. RFI шүүлтүүр
IEC 61800-3 болон EN55011 стандартуудад заагдсан урттай моторын кабелиудад RFI шүүлтүүрийг суурилуулна.
 1. AC тэжээл нь салгагдах
 2. үйлдвэрийн холболттой хэсэг)
 3. Оролтын тэжээлийн хэсэг
Олон сонголт бүхий тохиргооны хавтангын оролт нь гал хамгаалагч болон тэжээлийн салгуур (салгагдсан) эсвэл RIP шүүлтүүр нь салгагдсан. Шаардалгатай гэж үзвэл суурилуулалтын дараа оролтын давцанг тохируулна.
 1. Өвөрмөц хөргөлтийн зарчим
  • 90 КВТ-аас дээш чадалтай хувьсгуурт гадна агаарын урсгал байхгүй.
  • Дээрхи 90квт, арын хөргөлтийн сувагтайгаар хийгдсэн (Арын сувагаар дамжуулан дулааныг 85%-иар саринуулдаг)
 2. Ширүүн нөхцөлд тэсвэртэй
HVAC төхөөрөмж нь PCB материалаар хийгдсэн хамгаалалтын бүрхүүлтэй байдаг. HVAC төхөөрөмж нь IEC60721-3-3 стандартын дагуу 3С2 түвшинд хийгдсэн байдаг. Дээрхи түвшиний хамгаалалт нь хлор, шүлт, хүчил, амиак болон бусад идэмхий бодисоос хамгаалагдсан.
 
VLT HVAC төхөөрөмж нь 1,1 KW-аас 1,2 MW чадалтай ба бүх эд ангиуд нь механикаар хийгдсэн бөгөөд :
 • Бат бөх чанар
 • Ашиглах болон суурилуулхад хялбар
 • Ухаалаг хөргөлтийн систем
 • Орчны температур
зэрэгт голчлон анхаарсан.

Менежертэй холбогдох