Захиалагч: Технологийн дээд сургууль 
Ерөнхий гүйцэтгэгч: Силикат Констракшн 
Хугацаа:2015/04/05-2015/11/01
Барилгын хэмжээ: 5000 м2

Менежертэй холбогдох