Захиалагч: Ар Ий Си,ХХК 
Ерөнхий гүйцэтгэгч: Аж Богд Моунтэйн,ХХК
Гүйцэтгэгч: Силикат Констракшн 
Хугацаа:2015/04/05-2016/7/1
 

Менежертэй холбогдох