Герман Fome flex Acryl 202

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Fome Flex:  Acryl 202

Уян налархай акрилан чигжээс

Хэрэглээ: 

•Бетон, шавар, тоосгон өрлөг болон модны ан цав битүүмжлэх
•Дотор болон гадна хэрэглэхэд зориулсан
Давуу тал:
•Температурын хэлбэлзэл болон агаарын чийгшилд тогтвортой уян хатан холболтыг  үүсгэдэг
Техникийн үзүүлэлтүүд: 
•Хэрэглээний орчны хэм: +5oC - +40oC
•Савны хэм: +5oC - +30oC
•Хадгалах хэм: +5oC - +25oC
•Хатуурч бэхжих хугацаа: 2мм/24 цагт
•Гадуур нь плёнх үүсэх хугацаа: 5 мин
•Савлагаа: 310 мл
•Хадгалах хугацаа: 18 сар

Менежертэй холбогдох