Хуванцар хоолой /PVC хоолой/

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Монгол улсын өрөмдлөгийн салбарт тулгамдаж байгаа гол асуудлын нэг бол гүний худагт суулгах хуванцар хоолой түүний чанар стандартын асуудал байв. Ундны стандартад нийцсэн хоолойн олдоц дотоодын зах зээлд хомс бөгөөд импортын бүтээгдэхүүний үнэ өндөр учир гол төлөв стандартын бус хоолойг сонгож хэрэглэх явдал түгээмэл болсон. Иймээс чанарын шаардлага хангасан, ундны стандартад нийцсэн хоолойг үйлдвэрлэх шаардлагатай зайлшгүй байв.
Манай хамт олон өөрийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн, Олон Улсад Магадлан Итгэлжлэгдсэн Лабораториор баталгаажсан чанартай түүхий эдийг эдээр цэвэр болон бохир усны хоолойг үйлдвэрлэж, зах зээлд нийлүүлж эхлээд байна. Тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн нь цэвэр, бохир усны шугам хоолой, худгийн шүүр яндан, цахилгааны болон холбооны утас далдлалт, газар тариалангийн усжуулалт, химийн бодис дамжуулах шугам зэрэг олон төрлөөр ашиглахад тохиромжтой, импортыг орлох бүтээгдэхүүн юм.

Тус үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хувьд ISO:9001 чанарын стандартад нийцсэн бөгөөд бүрэн автомат ажиллагаатай тул үйлдвэрийн осол аваараас бүрэн хамгаалагдсан. Түүнчлэн түүхий эд холих хэсгийг үйлввэрийн бусад хэсгүүдээс тусгаарлаж өгсөн тул ажилчдын ажил орчин тоосжилтгүй, цэвэр байхаар төлөвлөгдсөн.
Бүтээгдэхүүнийг 50-200мм хүртэл 5 төрлийн диаметрийн сонголттойгоор үйлдвэрлэх боломжтой. Тухайн диаметр бүрээс хамааран хоолойн ханын зузаан болон гадны диаметрийн хэмжээ өөр өөр байна.
“Эрдэнэ-Эх” ХХК нь өөрийн үйлдвэртэй хуванцар хоолойг шүүрлэгч машиныг оруулж ирсэн бөгөөд тухайн худгийн нөхцөл байдал, ундаргын хэмжээнээс хамааран шүүрийн хийцийг сонгож шүүрлэх боломжтойгоороо онцлогтой юм.
Хоолой бүрийн төгсгөлд бурзан /хоолойг хооронд нь холбох зорилгоор төгсгөл хэсэгт тусгайлан хэвлэсэн хэсэг/ гаргаж өгсөн нь зардал, цаг хугацаа хэмнэсэн, ажил хөнгөвчилсөн давуу талтай.
 

Менежертэй холбогдох