ХОТЫН ТӨВД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
¡Албан  ёсны хаяг  байршил  : чингэлтэй дүүрэг  6- р хороо 26/2 тоот 
¡Чиглэлийн  байршил  : соёл  урлагын  их сургуулийн  чанх ард 
¡Ангилал  : бие даасан 
¡Зориулалт  : худалдаа ,  үйлдвэр ,  үйлчилгээ , оффис
¡Газрын хэмжээ : 500 м2  эзэмших зориулалттай  гэрчилгээтэй
¡Обьектын хэмжээ : 235 м2
¡Барилгын  үндсэн  хийц  :  72 – ын зузаантай  тоосгон барилга  
¡Дэд  бүтэц  : төвийн  холболттой  /  дулаан  , цахилгаан , цэвэр  , бохир  /
¡Давхарын тоо  : 2
¡Засварын  байдал  :  зориулалтаас шалтгаалан  засвар  хийнэ
¡Нийт өрөөний  тоо  : том – 6  жижиг  - 2
¡Цонхны  байрлал  : баруун  , зүүн  , хойшоо 

Менежертэй холбогдох