ЭЛАСТОИ3ОЛ ПРОФ

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
ОРЧИН ҮЕИЙН БИТУМ-ПОЛИМЕР СБС-МОДИФИКАЦЛАГДСАН БУЮУ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ДЭЭР НЬ ХАЙЛУУЛЖ НААДАГ ДЭЭВРИЙН БОЛОН УС ҮЛ НЭВТРҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХҮРЭЭ:
•       Бүх төрлийн барилга байгууламжийн дээврийн хучилт хийх.
•       Барилга байгууламжийн гидр-тусгаарлалт буюу ус үл нэвтрүүлэлт. Үүнд: фундамент суурь, туннель г.м.

ХУЧИЛТЫН ТӨРӨЛ:
К - бүдүүн ширхэгт минераль гадаргууны түрхэц.
П - хальс.

ГАЛЫН АЮУЛЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:
•       ГОСТ 30244 стандартын дагуу шаталтын бүлэг Г4.
•       ГОСТ 30402 стандартын дагуу гал ноцолтын бүлэг В3.
•       ГОСТ Р 51032 стандартын дагуу галын тархалтын бүлэг РП4.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА:
•       Эластоизол –г бэлтгэсэн талбай дээр чөлөөтэй дэвссэн байгаа материалыг ирмэгийг нь дарж хайлуулан наах аргаар доод талын бүрхэлтийн үеийг хайлуулах замаар наадаг. Хайлуулахад – хийн эсвэл бусад горелк буюу халаагч хэрэгслийг хэрэглэнэ.
•       Дээврийг бороотой эсвэл цастай цаг агаараас бусад жилийн аль ч үед хучих боломжтой.
 
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Эластоизол
ЭЛИТ
Эластоизол
ПРЕМИУМ
Эластоизол
БИЗНЕС
Эластоизол
ПРОФ
Эластоизол
СТАНДАРТ
Эластоизол
ОПТИМ
Тэмдэглэгээ:
Шилэн хуванцар (Х)
ХКП
ХПП
ХКП
ХПП
ХКП
ХПП
ХКП
ХПП
ХКП
ХПП
ХКП
ХПП
Шилэн даавуу (Т)
ТКП
ТПП
ТКП
ТПП
ТКП
ТПП
ТКП
ТПП
ТКП
ТПП
ТКП
ТПП
Полиэфир нэхээгүй даавуу (Э)
ЭКП
ЭПП
ЭКП
ЭПП
ЭКП
ЭПП
ЭКП
ЭПП
ЭКП
ЭПП
ЭКП
ЭПП
Хучилтын төрөл, дээд/доод тал
к/п
п/п
к/п
п/п
к/п
п/п
к/п
п/п
к/п
п/п
к/п
п/п
1 м2 материалын жин, кг (5 кг –р үржүүлсэн)
3,0-7,0
Хайлуулж байгаа талын наалдуулагч бодисын жин, кг/м2, үүнээс багагүй
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
Уртааш / хөндлөн чиглэлээр сунгахад тасрах хүч, Н (кгс), үүнээс багагүй
Шилэн хуванцар
294(30)
294(30)
294(30)
294(30)
294(30)
294(30)
Шилэн даавуу
800(82)/
900(92)
800(82)/
900(92)
800(82)/
900(92)
600(61)
600(61)
600(61)
Полиэфир нэхээгүй даавуу
600(61)/
400(41)
600(61)/
400(41)
500(51)/
350(36)
343(35)
343(35)
343(35)
Наалдуулагч бодисын хэврэгшлийн температур, °С, түүнээс ихгүй
-40
-35
-30
-25
-20
-15
Уян хатан байдал. R радиустай дамнуур дээрх туршилтын үед, мм
10
10
25
25
25
25
Дээжийн гадаргуу дээр t температураас ихгүй байх үед хагарал үүсэж болохгүй, °С
-30
-25
-20
-15
-10
-5
Гадаргууны түрхэцийн алдагдал, г/дээж, үүнээс ихгүй
1,0
Дулаанд тэсвэрлэх чадвар, 2багагүй цагийн хугацаанд t температуртай байх үед гадаргууны түрхэц урсаж арилгах, хөөх болон наагч давхрагад аливаа эвдрэл гарч болохгүй,°С
+110
+100
+95
+85
+85
+85
24 цагийн турш ус шингээлт, жингийн хувиар %, үүнээс ихгүй
1,0
                                   
 
 
ЭЛАСТОИЗОЛЫН ЧАНАРЫН ДЭЭД ТҮВШИНГ “ЦЗП ВОК” БАЙГУУЛЛАГА «ОРОС УЛСЫН ЧАНАР» ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД БАТАЛСАН.
 
Москва хотын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн газар болон Москва хотын орон сууцны сангийн их засварын газраас хэрэглэхийг зөвшөөрч баталсан.

 
 
             
                           
                         
                         
             
   
             
               
             
             
             
             
             
   
             
   

Менежертэй холбогдох