Бетон хийцэд даацын анкер суулгах шилдэг зуурмаг HIT-HY 200. Герман чанар.

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Зориулалт
  • Метал багана, дам нуруу гэх мэт үндсэн метал хийцийн бэхэлгээ анкерлах
  • Метал саравч, хаалт, дуу тусгаарлагч хана зэрэг туслах метал хийц анкерлаж бэхлэх
  • Шатны хашлага, галын шат анкерлаж бэхлэх
  • Төмөр бетон барилгад метал дам нуруу, багана бэхэлж, хүчитгэл хийх
  • Төмөр бетон бүтээцэд арматур суулгаж хүчитгэл, өргөтгөл хийх

 

Давуу тал

  • Хэвтээ, босоо аль ч чиглэлд ашиглаж болно
  • Ашиглахад хялбар. Цаг хэмнэнэ
  • Температур болон хэрэглээнээс хамааруулан бэхжих хугацааг гүйцэтгэгч нар өөрсдөө сонгох боломжтой
  • Бетоны шахалт, суналтын аль ч бүсэд хэрэглэхэд тохиромжтой
  • Хамгийн их шаардагддаг ICC-ES болон ETA C2-ийн газар хөдлөлтийн шаардлагыг хангасан

Менежертэй холбогдох