Бетон хийцэд даацын арматур суулгах шилдэг зуурмаг HIT-RE 500. Герман чанар.

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Зориулалт
  • Хана, хучилт, шат, багана, суурийн өргөтгөл/холбоосонд даацын арматурын бэхэлгээ хийх
  • Буруу цутгагдсан / орхигдсон арматур болон гаргалгааг нөхөж хийх
  • Барилга, гүүр болон бусад төрлийн төмөр бетон бүтээцэд шинэчлэл хийх, бетон хийцийг өөрчлөх, хүчитгэл хийх
  • Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний боолт анкерлах
  • Метал багана, дам нуруу, дуу тусгаарлагч хана зэрэг үндсэн метал карказыг анкерлаж бэхлэх
 
Давуу тал
  • Бетон бэхжсэний дараа энэ зуурмагаар суулгасан арматур анх зангидаж цутгалт хийсэн арматуртай ижилхэн даац авна.
  • Бетоны шахалт, суналтын аль ч бүсэд хэрэглэхэд тохиромжтой.
  • Газар хөдлөлтийн зориулалтаар хэрэглэх тохиолдолд газар хөдлөлтөнд ашиглах зөвшөөрөлтэй
  • Яндан өрмөөр өрөмдсөн нүхэнд зориулалтын үрэгч багаж ашигласан тохиолдолд өндөр даацтай, найдвартай шийдэл болно.
Хаталтын урт хугацаа нь суурилуулалтын уян хатан нөхцлийг бий болгоно.

Менежертэй холбогдох