Хөнгөн цагаан цонх Windows

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Бүтээгдэхүүний нэр:  Хөнгөн цагаан Дун цонх Windows
Бүтээгдэхүүний онцлог, давуу тал
Цонх нь 160 градус эргэдэг, өрөөний дотроос болон гаднаас шилийг цэвэрлэх боломжтой. Цонх нь тогтвортой BMU байрлал эзэлдэг
1.  Хөндий шилний бүх хэсгийг давхарлаж илүү ганжуулсан
2. Дунд цонхыг 185см-200см-ийн өндөртэйн хэрэглэж болно
3. Давхарлаж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулна.
4. Ус зайлуулах систем нь налуу өнцөгтэй тул борооны усыг хялбар зайлуулна.
5. Цоож нь гол чөмөг төмөр дээр шууд бэхлэгддэг

Менежертэй холбогдох