Бүх төрлийн явган замын хашлага, хавтан , гадна зам талбайн тохижилтийн ажил 
www.Skystar.mn

Менежертэй холбогдох