Энгийн болон даацийн блок, бүх төрлийн хашаа байшин барилга бариж болно 
www.Skystar.mn

Менежертэй холбогдох