Хучилтын нүхтэй хавтан

2019-11-06
1.00
 
 

Давхар хоорондын даацын хучилтын хавтанг М250 маркын бетонноор MNS 1070: 2009 стандартын дагуу чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэж байна.

Д/д Бүтээгдэхүүний нэр Марк Бетоны марк Хэмжээ , см Жин тн
1 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 63-12 М250 630*120*18.5 1.9
2         Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 63-08 М250 630*80*18.5 1.2
3 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 59-12 М250 590*120*18.5 1.7
4 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 59-08 М250 590*80*18.5 1.1
5 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 53-12 М250 530*120*18.5 1.5
6 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 53-08 М250 530*80*18.5 1
7 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 47-12 М250 470*120*18.5 1.2
8 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 47-08 М250 470*80*18.5 0.8
9 Хучилтын нүхт хавтан ХНХ 29-12 М250 290*120*18.5 0.8
10 Хучилтын нүхт хавтан    ХНХ 29-08 М250 290*80*18.5 0.5
11 Хучилтын нүхт хавтан    ХНХ 23-12 М250 230*120*18.5 0.5
12 Хучилтын нүхт хавтан    ХНХ 23-08 М250 230*80*18.5 0.35

Менежертэй холбогдох