Үерийн усны хоолой

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1.00
 
 

 MNS 5829 : 2007 (RPC) Стандартын шаардлагыг хангасан ф1000, ф1200, ф1500, диаметрийн хэмжээтэй 2750мм-н урттай  үерийн  ус зайлуулах даацын хоолойнуудыг үйлдвэрлэж байна. Манай бүтээгдэхүүний онцлог давуу тал нь Давхар арматурчилалтай , М450 маркын бетоноор үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өөр хоорондоо угсарагддаг ховилтой , угсралт суурлиулалтын үед цаг хугацаа, хүн хүч, бараа материал хэмнэх боломжтой. Хөшигийн хөндийн  хурдны замын бүтээн байгуулалтанд бид өөрсдийн хувь нэмэрээ оруулж байгаадаа таатай байна...  Үерийн усны хоолой, ҮУХ

д/д Бүтээгдэхүүний төрөл Бетоны марк Хэмжээ /мм/  D1 Хэмжээ /мм/       D2 Урт/мм/
1 ҮУХ-1000-90 М450 1160 920 90
2 ҮУХ-1000-135 М450 1160 920 135
3 ҮУХ-1000-180 М450 1160 920 180
4 ҮУХ-1000-275 М450 1160 920 275
5 ҮУХ-1200-90 М450 1360 1120 90
6 ҮУХ-1200-135 М450 1360 1120 135
7 ҮУХ-1200-180 М450 1360 1120 180
8 ҮУХ-1200-275 М450 1360 1120 275
9 ҮУХ-1500-90 М450 1680 1400 90
10 ҮУХ-1500-135 М450 1680 1400 135
11 ҮУХ-1500-180 М450 1680 1400 180
12 ҮУХ-1500-275 М450 1680 1400 275
13 ҮУХ-1000-200 М450 1200 1000 200
14 ҮУХ-1500-200 М450 1800 1500 200

Менежертэй холбогдох