.
Код Хэмжээ Үнэ
Bags1 1" 100
Bags2 2" 200
Bags3 3" 300
Bags4 4" 400
Bags5 5" 500

 

Менежертэй холбогдох