Зоорийн ханын гулдмай Суурийн блок

2019-11-06
1.00
 
 

Орон сууц олон нийтийн барилгын зоорийн ханын  гулдмайг (суурийн блок) MNS 843:87 стандартын шаардлага, батлагдсан ажлын зураг, технологийн зааврын дагуу үйлдвэрлэнэ

Д/д Бүтээгдэхүүний нэр Марк Бетоны марк Хэмжээ , см Жин тн
1 Зоорийн ханын гулдмай СБ-3 М150 30*60*240 1
2 Зоорийн ханын гулдмай СБ-4 М150 40*60*240 1.3
3 Зоорийн ханын гулдмай СБ-4-120 М150 40*60*120 0.65
4 Зоорийн ханын гулдмай СБ-4-80 М150 40*60*80 0.45
5 Зоорийн ханын гулдмай СБ-5 М150 50*60*240 1.6
6 Зоорийн ханын гулдмай СБ-5-120 М150 50*60*120 0.8
7 Зоорийн ханын гулдмай СБ-5-80 М150 50*60*80 0.55
8 Зоорийн ханын гулдмай СБ-6 М150 60*60*240 2
9 Зоорийн ханын гулдмай СБ-6-120 М150 60*60*120 1
10 Зоорийн ханын гулдмай СБ-6-80 М150 60*60*80 0.67

Менежертэй холбогдох