Даацын ба даацын бус ялуу

2019-11-06
1.00
 
 
Ялууны ажлын арматурын зэврэлтээс хамгаалах бетонон үеийн зузаан15 мм, бусад арматурын хамгаалах бетонон үеийн зузаан 10 мм байна.
 
Эдлэлийн нэр / хэмжээ L-B-H / Марк Үнэ Жин
1 Я-12-12-08 /даацын бус ялуу 1250*120*80 / М250 8200 27
2 Я-12-12-14 /даацын бус ялуу 1250*120*140 / М250 11000 50
3 Я-15-12-14 /даацын бус ялуу 1500*120*140 / М250 12600 61
4 Я-18-12-14 /даацын бус ялуу 1800*120*140 / М250 14300 74
5 Я-22-12-14 /даацын бус ялуу 2250*120*140 / М250 19250 95
6 Я-25-12-14 /даацын бус ялуу 2550*120*140 / М250 24200 110
7 Я-28-12-22 / даацын бус ялуу 2850*120*220 / М250 39600 184
8 Я-31-12-22 /даацын бус ялуу 3100*120*220 / М250 41800 207
9      ДЯ-12-12-22 / даацын ялуу 1250*120*220 / М250 15400 85
10      ДЯ-15-12-22 / даацын ялуу 1500*120*220 / М250 22000 100
11      ДЯ-18-12-22 / даацын ялуу 1800*120*220 / М250 25300 117
12      ДЯ-22-12-22 / даацын ялуу 2250*120*220 / М250 34100 148
13 ДЯ-15-25-22 /даацын ялуу 1500*250*220 / М250 44000 206
14 ДЯ-18-25-22 / даацын ялуу 1800*250*220 / М250 50600 247
15 ДЯ-22-25-22 / даацын ялуу 2250*250*220 / М250 68200 310
16 ДЯ-25-25-22 / даацын ялуу 2550*250*220 / М250 79200 350
17 ДЯ-28-25-22 /даацын ялуу 2850*250*220 / М250 105600 392
18 ДЯ-31-25-22 / даацын ялуу 3150*250*220 / М250 121000 440
19       ДЯ-15-38-22 /даацын ялуу 1500*380*220 / М250 66000 313
20       ДЯ-18-38-22 /даацын ялуу 1800*380*220 / М250 75900 376
21       ДЯ-22-38-22 / даацын ялуу 2250*380*220 / М250 102300 470
22       ДЯ-25-38-22 / даацын ялуу 2550*380*220 / М250 118800 530
23       ДЯ-28-38-22 / даацын ялуу 2850*380*220 / М250 158400 595
24       ДЯ-31-38-22 / даацын ялуу 3150*380*220 / М250 181500 660
25       ДЯ-40-38-29 / даацын ялуу 4000*380*290 / М300 313500 1100
26       ДЯ-45-38-29 / даацын ялуу 4500*380*290 / М300 352000 1240
27       ДЯ-50-38-29 / даацын ялуу 5000*380*290 / М300 385000 1380

Менежертэй холбогдох