Лазер метр PD 5

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Ашиглах цар хүрээ ба давуу тал
  • Хүрэхэд хязгаарлагдмал орчинд хэмжилт хийхэд тохиромжтой
  • Ус, тоосны хамгаалалт
  • Барилгын нөхцөлд зориулагдсан резинэн хамгаалалт
  • Ашиглахад хялбар ганц товчлуур
  • Лазерийн өндөр нягтаршил нарийвчлал сайтай хэмжилт
  • Ашиглах, авч явахад эвтэйхэн загвартай
  • PULSEPOWER технологи - гэрэлтэй үед ч нарийвчлал сайтай хэмжилт хийнэ
Техникийн үзүүлэлт
Хэмжилтийн функц         Нэг болон үргэлжилсэн хэмжилтүүд
Хэмжих хязгаар              0.2 м - 70 м
Нарийвчлал                    +/- 1.5 мм (Зайнаас хамаарна)
Лазерийн зэрэг               635 нм, Зэрэглэл 2 (IEC 825-1), Class II (FDA 21 CFR)
Батерей зарцуулалт        8000 хэмжилт
IP хамгаалалтын зэрэг    IP 55
Хэмжээ                           164x33x21 мм

Менежертэй холбогдох