Prisma iPM ухаалаг самбар

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Prisma iPM Урьдчилан үйлдвэрлэсэн ухаалаг самбар
 
 

Prisma IPM Нам хүчдэлийн самбар нь Олон Улсын IEC 61439-1-2 стандартуудыг хангасан иж бүрдмэл шийдэл юм.


Prisma iPM:ТТА буюу Загварын туршилтад орсон бүтээгдэхүүний хангах ёстой олон улсын стандартуудыг хангасан. Үүнд:  

 

 • IEC61439-1,2    Бүх төрлийн нам хүчдэлийн самбарыг үйлдвэрлэх, угсрах
 • IEC 60529          Самбарын хамгаалалтын зэргийг тодорхойлдог
 • IEC 60695          Самбар доторх тусгаарлалт
 • IEC 62208          Дотор угсрах металл самбарын стандарт

 

Сайн чанарын метал самбар:

 • IEC 62208 стандартын дагуу самбарын загварыг хийсэн 

 

IEC 68-2-30 стандартын дагуу хамгаалалтын давхаргын насжилтын туршилт хийгдсэн

 

Хамгаалалтын зэрэг (IP and IK)

 • Өндөр чийгшилт тэсвэрлэх: Металл гадаргуугийн тусгай загвар болон хамгаалалтын давхарга
 • IP54 Хүртэлх хамгаалалтын зэрэгтэй 
 • IEC 62262 стандартын дагуу механик үйлчлэлийн IK10 хүртэлх хамгаалалттай

 

Гүйдэл дамжуулах хэсгийн хамгаалалт өндөр

 • Хаалга онгорхой үед ч гүйдэл дамжуулах хэсгүүд болох шин, кабелийн холболтууд болон тоноглолууд хүрэлцэхээс хамгаалсан хамгаалалттай

 

Байгаль орчинд ээлтэй

 • RoHS нийцсэн
 • ISO14001 хангасан байгаль орчинд ээлтэй загвар

Менежертэй холбогдох