Компенсатор

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Бүх төрлийн инженерийн шугам сүлжээнд ашиглах боломжтой.
Шугам хоолойн диаметрийн өргөн сонголттой.
Суналт, таталтын хэмжээг тохируулан сонгох боломжтой.
Нээлттэй худагт байрлуулах боломжтой.

 
  • Зөвшөөрөгдөх даралт 40 бар хүртэл
  • Дулааны шугам дээр зөвшөөрөгдөх температур 20С+2000С
  • Орчны температур -400С +400С
Таталтын хэмжээ сонголтоор,
Сайжруулсан гангаар хийгдсэн,
Угсрахад хялбар,
Орон зай бага эзэлдэг,
Шугам хоолойн болон холбох хэрэгслийн хэмнэлттэй.

 

Менежертэй холбогдох