Өндөр хүчдэлийн суурь / Фундамент/

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Өндөр хүчдэлийн суурь / Фундамент/
 
 

Хүчин чадал:

  • Зураг төслийн дагуу бүхий л төрлийн хэмжээтэйгээр жилийн 4 улирлын туршид үйлдвэрлэнэ.

 

Давуу тал:

  • Орос стандартын дагуу өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэнэ.
  • 35-500 кВ-ын цахилгаан дамжуулах дэд станцид хэрэглэх төмөр бетөн эдлэлийг үйлдвэрлэнэ.

Менежертэй холбогдох