Борооны ус зайлуулах суваг, таг

2019-11-06
Борооны ус зайлуулах суваг, таг
 
 
Хүчин чадал:
  • Сард 1000 ширхэг.
 
Давуу тал:
  • Нийслэлийн авто замын газраас баталсан зургийн дагуу Япон улсын стандартад тулгуурлан өндөр чанартайгаар үйлдвэрлэсэн.
  • Борооны ус зайлуулах суваг нь өндөр учир урсгал засвар арчилгааг багасгаж зардлыг буруулна.

Менежертэй холбогдох