Барилгын суурь ,дам нуруу, багана, хана зэргийг зуурмагаар цутгахад ашиглагдах,төмөр рамтай панераар доторлогдсон олон дахин хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүн юм.
 Хэмжээ  Жин
600*1200
500*1200
450*1200
400*1200
300*1200
200*1200
19кг
16,9кг
15,5 кг   
14,6 кг   
12,8 кг
11,1 кг  

Менежертэй холбогдох