TeSys контактор

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
  • TESYS Контактор нь 90 жилийн туршлага инновацид тулгуурласан  бүхий л төрлийн моторын удирдлаганд ашиглах боломжтой.

Цахилгаан хэлхээг олон удаа таслах залгах үйлдэл хийх болон коммутацлах төхөөрөмжүүд мөн түүнчлэн таслах залгах үйлдлээ хялбараар удирдах боломжтой 

 

  •  АС-  Ороомогийн хүчдэл  ( 24В, 48В ,72В ,220В, 230В, 400В  ) Ie max^ 6А - 1800А
  •  DC-  Ороомогийн хүчдэл  ( 24В ,48В ,72 В, 220В, 230В, 400В )  Ie max^ 6А - 1800А

AC -1 Гэрэлтүүлэг 

AC -2 Хөдөлгүүр, Салхивч 

AC -3 Кран болон Лмфтний хөдөлгүүр

AC -4 Конденсаторын байгууламж болон коммутацлах төхөөрөмжүүдэд хэрэглэхээр шаардлага стандартыг бүрэн хангасан.

  • EN/ ISO 13849-1 Аюулгүй ажиллагаа хангасан.
  • EN/IEC 62061 Олон Улсын Стандарт хангасан. 

Менежертэй холбогдох