Зөөврийн сууц

2019-11-06
9,200,000.00
 
 
Нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн өнгө үзэмж нэг иймэрхүү эхнээсээ хийгдээд эхэлж байна.

Менежертэй холбогдох