Цахилгаан хөдөлгүүр /ABB/

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
- Гадна орчны нөлөөлөөс бүрэн хамгаалагдсан. (хамгаалалтын зэрэг IP66)
- Ашигт үйлийн кэоффициент өндөр 96,6% хүртэл. (IE1; IE2; IE3; IE4 ангилал)
- Дотоод гадаад зэврэлтийн хамгаалалттай
- Роторын ороомгийн хөндийрүүлгийн зэрэглэл хамгийн өндөр (F зэрэглэл)
- Метал хөргөлтийн сэнстэй
  • Нам хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн хөдөлгүүрүүд 0.25-1000кВт хүртэл
  • Өндөр хүчдэлийн хувьсах хөдөлгүүрүүд 100-23000кВт хүртэл
  • Дизель цахилгаан үүсгүүр
  • Хийн болон уурын турбины цахилгаан үүсгүүр
  • Засвар үйлчилгээ

Менежертэй холбогдох