Дээрх бүх төрлийн чулууг таны хүсэн хэмжээнд бид нийлүүлэж чадна. 
мөн хүссэн хэмжээгээр зүсэж бүтээгдэхүүн болгон нийлүүлж чадна 
Бид ирмэг, ховил гаргахаас гадна барзгар гадаргуутай чулууг ч танд нийлүүлэнэ. 

Менежертэй холбогдох