Эргэлтийн насос ТР

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
2,730,000.00
 
 
Тодорхойлолт Үйлдвэр Нэгж  Тоо                  Үзүүлэлт  
   квт    H=m  Q=m3/h          Үнэ
Tp50-290/2 Grundfos     Ш   3             24             28 2,730,000₮
Tp65-230/2 Grundfos     Ш   3             18             37 2,900,000₮
Tp65-340/2 Grundfos     Ш   5.5             28             50 4,600,000₮
Tp80-240/2 Grundfos     Ш   5.5             20             68 5,600,000₮
Tp80-330/2 Grundfos     Ш   11             28           102 6,400,000₮
Tp100-250/2 Grundfos     Ш   11             22 105 6,620,000₮
Tp100-310/2 Grundfos     Ш   15             25           150 7,470,000₮
Tp100-360/2 Grundfos     Ш   18.5             25           153 9,088,000₮

Менежертэй холбогдох