Нунтаг бодисоор гал унтраах төхөөрөмж «ГАРАНТ-Р7»

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
750,000.00
 
 

Суурилуултын өндөр 4 -8м

Мэдрэх температур – 64ОС 

Автоматаар ажиллах температур - 76ОС

Төхөөрөмжийн иж бүрдэл –хяналт удирдлагын блок “БОС” + “Гарант-7”

Хамрах хүрээ:
Худалдаа болон офисын байгууламж

Үйлдвэрийн байгууламж 

Агуулахын байгууламж

Автомашины зогсоол

Менежертэй холбогдох