Хөнгөрүүлсэн усаар гал унтраах Шугам хоолойнд угсрагддаг «ТРВ-ГАРАНТ-160» модули

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
8,790,922.00
 
 
Хамрах хүрээ:
Хүн олоноор цуглардаг байгууламж бар ресторан

Үзвэр үйлчилгээний барилга
Үйлдвэр болон агуулахын барилга
Автомашиы зогсоол
Кабелийн байгууламж
Архив
Музей
Номын сан

Уг төхөөрөмж нь 5 төрөлтэй тус бүр үзүүлэлт болон үнийн хувьд ялгаатай.
Бүтээгдэхүүний нэр ҮНЭ (төгрөг)  
1-100ш 102-200ш  201ш<  
«ТРВ-ГАРАНТ-160» - 10л
Нэг чиглэлд
8,790,922 8,408,708 8,026,494 Модулийн өндөр  - 1840мм
Модулийн диаметр - 410мм
Модулийн нийт жин - 193кг
Хий шахагч баллоны жин – 10л 
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа - 10 жил
Ажиллах нөөц - 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.
«ТРВ-ГАРАНТ-160» - 40л-1
Нэг чиглэлд
10,505,411 10,048,654 9,591,897 Модулийн өндөр  - 1840мм
Модулийн диаметр - 410мм
Модулийн нийт жин - 193кг
Хий шахагч баллоны жин – 40л 
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа - 10 жил
Ажиллах нөөц - 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.
«ТРВ-ГАРАНТ-160» - 40л-2
Хоёр чиглэлд
14,460,215 13,831,510 13,202,805 Модулийн өндөр  - 1840мм
Модулийн диаметр - 410мм
Модулийн нийт жин - 193кг
Хий шахагч баллоны жин – 40л 
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа - 10 жил
Ажиллах нөөц - 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.
«ТРВ-ГАРАНТ-160» - 40л-3
Гурван чиглэлд
16,496,865 15,779,610 15,062,355 Модулийн өндөр  - 1840мм
Модулийн диаметр - 410мм
Модулийн нийт жин - 193кг
Хий шахагч баллоны жин – 40л 
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа - 10 жил
Ажиллах нөөц - 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.
«ТРВ-ГАРАНТ-160» - 40л-4
Дөрвөн чиглэлд
19,829,565 18,967,410 18,105,255 Модулийн өндөр  - 1840мм
Модулийн диаметр - 410мм
Модулийн нийт жин - 193кг
Хий шахагч баллоны жин – 40л 
Ашиглалтын температур – (+5....+50)
Ашиглалтын хугацаа - 10 жил
Ажиллах нөөц - 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.

Менежертэй холбогдох