Хөнгөрүүлсэн усаар гал унтраах автомат төхөөрөмж «ТРВ-Гарант»-14,5-Г-ВД А,В ангилалын галын үед

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1,701,529.00
 
 
Суурилуулах өндөр – 5м
Хамгаалах талбай:
  • (А) Ангиллын гал унтраах талбай – 19,6 м2
  • (В) Ангиллын гал унтраах талбай – 12 м2
Модулийн өндөр  - 282мм
Модулийн диаметр – 400мм
Модулийн нийт жин – 25,1кг
Ашиглалтын температур – (+5....+70)
Ашиглалтын хугацаа – 10 жил
Ажиллах нөөц – 5-с багагүй удаа дахин цэнэглэнэ.

Хамрах хүрээ:
Худалдаа болон офисын байгууламж

Үйлдвэрийн байгууламж
Агуулахын байгууламж
Автомашины зогсоол
Архив

Номын сан
Музей
Соёлын Сан хөмрөг
 

Менежертэй холбогдох